Čo ponúkame:


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
PSYCHODIAGNOSTIKU

PSYCHOLOGICÚ PRÁCU SO ŠPORTOVCAMI A TÍMAMI

MENTÁLNY TRÉNING

ORGANIZÁCIU SEMINÁROV A TRÉNINGOV VENOVANÝCH OSOBNOSTNÉMU ROZVOJU


Prečo tieto služby ponúkame:

Takmer 500 abslovovaných hodín výcviku v Transakčnej analýze
Rôznorodé skúsenosti s prácou v školstve, zdravotníctve, manažmente, marketingu, neziskovej sfére

Pôsobenie v športe ako športový odborník, rodič, športovec
Členstvo v Asociácii transakčnej analýzy Slovenska /predseda a organizátor vzdelávaní
Členstvo v Slovenskej asociácii športovej psychológie /podpredseda a organizátor konferencií a vzdelávaní