Semináre pre firmy vychádzajúce z transakčnej analýzy

Leadership/Zlepšenie schopností lídra

Pokročilý tréning zameraný na zlepšenie komunikačných a vodcovských schopností, emočnej inteligencie, sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok.

Cieľová skupina: stredný a vyšší manažment

Rozloženie tréningu: tri stretnutia venované trom tematickým celkom
  1. Sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok s použitím transakčnej analýzy
  2. Emočná inteligencia
  3. Komunikácia a osobnosť vychádzajúca z transakčnej analýzy