Semináre a workshopy

Komunikačné pasce alebo 

Aké ťahy na dobré vzťahy

14. mája 2019 od 9:30 do 15:30

na Winterovej 24 v Piešťanoch. 


Radi sa rozprávate o vzťahoch? Zaujímate sa o psychológiu? Chcete sebe aj ľuďom okolo seba lepšie rozumieť? Riešite niečo aktuálne vo svojich vzťahoch?

Cieľom semináru je porozumieť viac sebe, svojim rozhodnutiam aj ľuďom vo svojom okolí.

 Obsah semináru vychádza z metód transakčnej analýzy:

- máme životný scenár

- ľudia sú OK

- každý je schopný myslieť

- každý sa môže rozhodnúť a svoje rozhodnutie môže aj zmeniť

- o komunikácii medzi ľuďmi, rodičmi a deťmi

- o vývojových fázach v našich životoch 

Cena za jedného účastníka je 40 Eur.


Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi I.

23. mája 2019 od 9.30 do 15.30

na Winterovej 24 v Piešťanoch


Pracujete s ľuďmi? Potrebujete rozvíjať svoj tím? Nové riešenia? Zmena dynamiky tímu? Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe. Transakčná analýza ponúka možnosti a riešenia na bežné veci a situáce v našich osobných aj pracovných životoch. Na prvom workshope sa budeme venovať teórii egostavov, transakciám, strok-om, životným pozíciám a driver-om.

Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v praxi v organizáciách aj v poradenstve a aktuálnu teóriu, s ktorou súčasná TA pracuje.

 Cena za jedného účastníka je 50 Eur.

 


Leadership/Zlepšenie schopností lídra

Pokročilý tréning zameraný na zlepšenie komunikačných a vodcovských schopností, emočnej inteligencie, sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok.

Cieľová skupina: stredný a vyšší manažment

Rozloženie tréningu: tri stretnutia venované trom tematickým celkom
  1. Sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok s použitím transakčnej analýzy
  2. Emočná inteligencia
  3. Komunikácia a osobnosť vychádzajúca z transakčnej analýzy