Semináre a workshopy

Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi I.

26. augusta 2019 od 9.30 do 15.30

Bystrá, okr. Brezno


Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe. Transakčná analýza ponúka možnosti a riešenia na bežné veci a situáce v našich osobných aj pracovných životoch. Na prvom workshope sa budeme venovať teórii egostavov, transakciám, strok-om, životným pozíciám a driver-om.

Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v praxi v organizáciách aj v poradenstve a aktuálnu teóriu, s ktorou súčasná TA pracuje.

 Cena za jedného účastníka je 50 Eur. 


Leadership/Zlepšenie schopností lídra

Pokročilý tréning zameraný na zlepšenie komunikačných a vodcovských schopností, emočnej inteligencie, sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok.

Cieľová skupina: stredný a vyšší manažment

Rozloženie tréningu: tri stretnutia venované trom tematickým celkom
  1. Sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok s použitím transakčnej analýzy
  2. Emočná inteligencia
  3. Komunikácia a osobnosť vychádzajúca z transakčnej analýzy