Čo ponúkame:

PORADENSTVO

KARIÉRNE PORADENSTVO

PSYCHOLOGICKÚ PRÁCU SO ŠPORTOVCAMI A TÍMAMI

MENTÁLNY TRÉNING

ORGANIZÁCIU SEMINÁROV A TRÉNINGOV VENOVANÝCH OSOBNOSTNÉMU ROZVOJU

Prečo tieto služby ponúkame:

Takmer 500 abslovovaných hodín výcviku v Transakčnej analýze

Členstvo v Asociácii transakčnej analýzy Slovenska /predseda a organizátor vzdelávaní

Rôznorodé skúsenosti s prácou v školstve, zdravotníctve, manažmente, marketingu a neziskovej sfére

Pôsobenie v športe ako športový odborník, rodič, športovec

Členstvo v Asociácii transakčnej analýzy Slovenska /predsedkyňa + organizovanie aktivít a vzdelávaní
Členstvo v Slovenskej asociácii športovej psychológie /podpredsedkyňa + organizátovanie konferencií a vzdelávaní