Čo ponúkame:

PORADENSTVO

PSYCHOLOGICKÚ PRÁCU SO ŠPORTOVCAMI A TÍMAMI

MENTÁLNY TRÉNING

KARIÉRNE PORADENSTVO

ORGANIZÁCIU SEMINÁROV A TRÉNINGOV VENOVANÝCH OSOBNOSTNÉMU ROZVOJU

Prečo tieto služby ponúkame:
Takmer 500 absolvovaných hodín výcviku v Transakčnej analýze

Rôznorodé skúsenosti s prácou v školstve, zdravotníctve, manažmente, marketingu a neziskovej sfére

Pôsobenie v športe ako športový odborník, rodič, športovec

Asociácia transakčnej analýzy Slovenska - predsedkyňa + organizovanie aktivít a vzdelávaní
Slovenská asociácia športovej psychológie  - podpredsedkyňa + organizovanie konferencií a vzdelávaní