PORADENSTVO

PSYCHOLOGICKÁ PRÁCA SO ŠPORTOVCAMI A TÍMAMI

MENTÁLNY TRÉNING

BIOFEEDBACK
KARIÉRNE PORADENSTVO

ORGANIZÁCIA SEMINÁROV A TRÉNINGOV VENOVANÝCH OSOBNOSTNÉMU ROZVOJU


Prečo by ste mi mali veriť? Lebo …

Psychologické poznatky sú na to, aby pomáhali

Mám viac než 500 absolvovaných hodín výcviku v Transakčnej analýze a ďalšie pravidlené vzdelávania

Prácou získané skúsenosti na rôznych pozíciách v manažmente, marketingu, neziskovej sfére, službách, školstve a v zdravotníctve 


Pôsobím v športe ako športový odborník, rodič, športovecDlhodobo pôsobím ako predsedkyňa Asociácie transakčnej analýzy Slovenska a som zakladajúca členka Slovenskej asociácie športovej psychológie