Pre jednotlivcov, páry i skupiny:

poradenstvo 
 • v náročných i menej náročných životných sitáciách
 • pre športovcov
psychologické poradenstvo pre športovcov
 • mentálna príprava
 • workshopy a semináre pre rodičov športujúcich detí
 • workshopy pre športujúce deti
kariérne poradenstvo
 • pri výbere strednej či vysokej školy
 • len tak pre lepšie poznanie seba
tréningy na rozvoj sociálnych a komunikačnch kompetencií 
 • pre ľudí vo vedúcich pozíciách
 • pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi
 • pre deti a mládež
 • pre športové kluby
 • pre rodičov
 • pre trénerov
využívanie najmä postupov Transakčnej Analýzy

BIOFEEDBACK
 • Meranie psychofyziologických funkcií, ktoré umožní objektívny pohľad na činnosť nervového systému, ovplyvneného záťažou, stresom.  Pomocou moderného biofeedbackového prístroja kanadskej firmy ProComp sme schopní účinok stresu na náš organizmus odmerať a minimalizovať. Vhodné pre športovcov i ľudí v dlhodobej stresovej záťaži.