Pre jednotlivcov, páry i skupiny:

psychologické poradenstvo 
 • v náročných i menej náročných životných sitáciách
 • pre športovcov
psychologické poradenstvo pre športovcov
 • mentálna príprava
 • semináre pre rodičov
 • workshopy pre šprotujúce deti
psychologická diagnostika
 • pri výbere strednej či vysokej školy
 • len tak pre lepšie poznanie seba
tréningy na rozvoj sociálnych a komunikačnch kompetencií 
 • pre ľudí vo vedúcich pozíciách
 • pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi
 • pre deti a mládež
 • pre športové kluby
 • pre rodičov
 • pre trénerov
využívanie metód Transakčnej Analýzy

Biofeedback