Autogénny tréning stručne 

Kroky 1-6

TIAŽ - TEPLO-POKOJNÉ SRDCE-POKOJNÝ DYCH-TEPLÉ VNÚTRO-CHLADNÉ ČELO


Autogénny tréning je relaxačná technika pri ktorej sa uvoľňuje telo a uvoľnenie sa prenáša do duševnej sféry. 6 cvikov, ktoré nasledujú jeden po druhom a vyplývajú jeden z druhého. Jednotlivé cvičenie trvá 3-5 minút, netreba ho predlžovať. Cvičí sa jedno cvičenie postupne jeden týždeň sa pridáva ďalšie. Ak niektorý cvik nejde, je možné ho preskočiť a vrátiť sa k nemu neskôr s novonadobudnutými schopnosťami prípadne jeho cvičenie predĺžiť a venovať mu 3-4 týždne.

 Začíname vždy uvedením do duševného a telesného kľudu, ktorý sa ďalšími zručnosťami násobí. Nájdeme si pohodlnú pozíciu - v sede, v ľahu, môžete zavrieť oči. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Začíname predbežnou sugestívnou myšlienkou: SOM ÚPLNE POKOJNÝ. Od všetkého sa odpútame s myšlienkou, že máme čas len pre seba a nikto a nič nás nemá právo počas nasledujúcich pár minút rušiť. Aj počas cvičenia si túto vetu v pokoji opakujeme. Uvoľnite celé telo. Pokojne a pomaly dýchajte.

 1. Fáza: Pocit tiaže - Prežitie tiaže uvoľní svalstvo

 2. Fáza: Pocit tepla - Zvládnutie tohto cviku často stačí spolu s pocitom tiaže k dostačujúcemu telesnému aj duševnému uvoľneniu.

 3. fáza: Prežitie aktivity srdca - Prežitie pokojného a zdravého tepu srdca. 

4. fáza: Prežitie pokojného a samočinného dychu -

Cieľom je dokázať samočinne nechať plynúť dych a pokojne a nezúčastnene ho pozorovať. 

5. fáza: Prežitok vnútorného tepla - Je to vnútorný prežitok tepla v oblasti solárneho plexu.  

6. fáza: Pocit sviežosti a chladu na čele - Prehlbuje koncentráciu.

 Zakončujúce cvičenie - Otvoriť oči. Natiahnuť sa ako mačka, ktorá sa zobúdza - ruky, nohy napnúť. Zhlboka sa nadýchnuť a vydýchnuť.  


AT 1-6
  • Tiaž
  • Teplo
  • Zdravý tep srdca
  • Pravidelný dych
  • Príjemné vnútorné teplo
  • Príjemne chladivé čelo