Semináre a workshopy

Naozaj sa rozhodujeme slobodne?

Súčasná transakčná analýza a ju používať v praxi I.


Berne a jeho populárne dielo "Ako sa ľudia hrajú", je aktuálne dodnes. Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe. Transakčná analýza ponúka možnosti pochopenia a riešenia na bežné veci a situáce v našich osobných aj pracovných životoch. Na prvom workshope sa budeme venovať teórii egostavov, transakciám, strok-om.

Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v praxi v organizáciách aj v poradenstve a aktuálnu teóriu, s ktorou súčasná TA pracuje.

 

Cena za jedného účastníka je 50 Eur. 


Rozhodnutia vedúce k životnému príbehu

Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi II.

Voľné pokračovanie workshopu I. sa bude venovať najmä životným pozíciám a driver-om.


Cena za jedného účastníka je 50 Eur. 


Ako rastieme ako osobnosti a čo sa v našich životoch opakuje

Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi III.

Tretí workshop sa zameria na cykly opakujúce sa v našich životoch a a ako prostredníctvom toho poznania môžeme zemniť to, čo pre nás nie je užitočné. Budeme hľadať dvere ako z rutiny von.


 Cena za jedného účastníka je 50 Eur. 


Najlepší líder tímu

Pokročilý tréning zameraný na zlepšenie komunikačných a vodcovských schopností, emočnej inteligencie, sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok. Zohľadíme vaše požiadavky a skúsenosti vášho tímu. 

Cieľová skupina: stredný a vyšší manažment

Rozloženie tréningu: tri stretnutia venované trom tematickým celkom
  1. Sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok s použitím transakčnej analýzy
  2. Emočná inteligencia
  3. Komunikácia naprieč tímom aj von