Semináre a workshopy

Súčasná transakčná analýza a ju používať v praxi I.

alebo kto za nás rozhoduje


Berne a jeho populárne dielo "Ako sa ľudia hrajú", sa rozvíja dodnes. Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe. Transakčná analýza ponúka možnosti pochopenia a riešenia na bežné veci a situáce v našich osobných aj pracovných životoch. Na prvom workshope sa budeme venovať teórii egostavov, transakciám, strok-om, životným pozíciám a driver-om.

Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v praxi v organizáciách aj v poradenstve a aktuálnu teóriu, s ktorou súčasná TA pracuje.

 Cena za jedného účastníka je 50 Eur. 


Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi II.

alebo cez rozhodnutia k životnému príbehu


Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe. Transakčná analýza ponúka možnosti a riešenia na bežné veci a situáce v našich osobných aj pracovných životoch. Na prvom workshope sa budeme venovať teórii egostavov, transakciám, strok-om, životným pozíciám a driver-om.

Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v praxi v organizáciách aj v poradenstve a aktuálnu teóriu, s ktorou súčasná TA pracuje.

 Cena za jedného účastníka je 50 Eur. 


Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi III.

alebo ako rastieme ako osobnosti a čo sa v našich životoch opakuje


Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe. Transakčná analýza ponúka možnosti a riešenia na bežné veci a situáce v našich osobných aj pracovných životoch. Na treťom workshope sa budeme venovať cyklom rozvoja v našich životoch.

Cieľom je aj zdieľanie skúseností s aplikáciou TA v praxi v organizáciách aj v poradenstve a prezentácia aktuálnej teórie, s ktorou súčasná TA pracuje.

 Cena za jedného účastníka je 50 Eur. 


Najlepší líder tímu

Pokročilý tréning zameraný na zlepšenie komunikačných a vodcovských schopností, emočnej inteligencie, sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok. Zohľadíme vaše požiadavky a skúsenosti vášho tímu. 

Cieľová skupina: stredný a vyšší manažment

Rozloženie tréningu: tri stretnutia venované trom tematickým celkom
  1. Sebahodnotenie a poznanie vlastných silných stránok s použitím transakčnej analýzy
  2. Emočná inteligencia
  3. Komunikácia nielen v tíme